בסיפור שקראנו , התנגד רבי יהושוע לביטויי אבל קיצוניים וסבר שיש להמשיך בחיים הרגילים לצד מנהגי אבלות מתונים המשמרים את זיכרון החורבן . מהי משמעות האבל הלאומי על ירושלים ובית המקדש ? האם בימינו , לאחר קיבוץ הגלויות ותקומת מדינת ישראל יש עוד טעם לאבלות זו ? על שאלות אלו ואחרות , נדון באמצעות המקורות שלפניכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן