... גיבור אינני קורא לא לבעלי חיים ולא לשום נפש אחרת שרק מתוך חוסר ידיעה איננה מפחדת מפני הסכנות , שלזו אני קורא חסרת פחד ושוטה [ ... ] חוסר פחד ואומץ לב אינם שווים ! [ ... ] רבים מאוד [ ... ] יש להם חלק בתעוזה , חירוף נפש וחוסר פחד ללא דאגה מראש . מה שאתה ורוב האנשים קוראים בשם " מעשי גבורה , " לכך קורא אני מעשי תעוזה , ואילו " מעשי גבורה " קורא אני לאותם המעשים הנבונים [ כלומר , מעשים הנעשים מתוך מודעות לסכנות . [ על-פי אפלטון , הדיאלוג " לכס " . 26 לפניכם שני מקרים . קבעו איזה מקרה הוא " גבורה " ואיזה הוא " תעוזה . " א . רמי ראה את הנחש ובלי לחשוב זינק והזיז את רועי הצדה . רק בנס לא הוכשו השניים . ב . דוד הבין שכניסה לנחל השוטף כדי להציל צעירים שנסחפו בו היא סיכון גדול ביותר . למרות הסיכון , הוא זינק למים בעקבות הנסחפים . . 27 מה עדיף לדעתכם : אומץ לב או תעוזה ? הסבירו את עמדתכם . . 28 האם לפי הקטע אביגדור קהלני נחשב לגיבור ? הסבירו . אפלטון מגדולי הפילוסופים של יוון ומחשובי הפילוסופים בכל הזמנים . אפלטון היה תלמידו של הפילוסוף היווני סוקרטס וגיבש בעצמו שיטה פילוסופית שנוסחה באמצעות...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן