הגבורה אינה מושג צבאי . כל מקום שאתה מוצא בו הקרבה , גם גבורה תמצא שם : אדם ההולך לערוך תצפיות מטארולוגיות על אי בודד , באזור של חשכה ושלגים , גיבור הוא ודרכו קשה פי כמה מדרכו של איש היוצא להסתכנות חד-פעמית . הרופא העובד במחקר מסוכן ועושה את גופו עצמו שפן ניסיונות , גיבור הוא . וגיבור הוא גם המתיישב החלוץ , גם איש הרוח החי למען רעיונו ומפעל חייו . הגבורה האמיתית מתגלה גם בחולין של יום יום . אנו רגילים לייחס את מושג הגבורה לצבאיות , מסיבה מובנה [ מובנת : [ מהלוחם נדרשת הסכמה למפרע [ מראש ] להקרבה מקסימלית [ הגבוהה ביותר , [ לקורבן חיים . אך אין זו הדרך היחידה [ ... ] לא הפחדנות היא הפוכה של הגבורה אלא האנוכיות . האיש האנוכי יכול להיות אמיץ , אך גיבור לא יהיה [ ... ] הגבורה היא קודם כל מידה מוסרית . יכולים יחידים , אם מעטים ואם רבים , להתאחד לשם מטרות אנוכיות , בלתי מוסריות , והיחידים הללו אפשר שיהיו נטולים כל תחושה של פחד ; אבל שכינת [ רוח ] הגבורה לא תשרה עליהם , בין אם הם חבורת שודדים בשיקגו ובין אם הם שליטים על מדינה פשיסטית בגרמניה . הגבורה [ ... ] ביסודה היא אהבת הזולת . יצחק שדה ,...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן