ויאמר יהודה : נקל [ בקלות ] כי יסוגרו [ ינוצחו ] רבים ביד מעטים , ואין מעצור [ מניעה ] לפני שמים [ האלוהים ] להושיע [ באמצעות ] ברבים או במעטים , כי לא ברוב חיל [ לא בגודל החילות ] ניצחון המלחמה [ ... ] ומן השמים [ מאת האלוהים ] גבורה ! הם [ האויבים ] באים אלינו ברוב גאווה ופשע , להשמיד אותנו ואת בנינו ולבוז אותנו [ לגזול את רכושנו . [ ואנחנו נלחמים על נפשותינו [ חיינו ] ועל תורתנו [ אמונתנו . [ ספר מקבים א , פרק ג , פסוקים 23-18 . 17 יהודה מייחס את הגבורה לאלוהים ; איזו גבורה זו ? . 18 מיהם או מהם הגורמים שמביאים לניצחון אמתי בקרב , לפי דברי יהודה ? . 19 האם הגבורה המתוארת בקטע מתאימה להגדרה שניסחתם לגבורה ? הסבירו . ספר מקבים ( חשמונאים ) ספרי מקבים הם קובץ של ארבעה ספרים חיצוניים ( ספרים עבריים עתיקים שלא נכללו בתנ " ך ) הנקראים גם ספרי חשמונאים . שניים מן הספרים , ספר מקבים א וספר מקבים ב , מתארים את מרד החשמונאים ואת מלחמות החשמונאים . ספר מקבים א נכתב בארץ ישראל , בסוף המאה ה- 2 לפני והוא מתאר את ראשיתה של מדינת החשמונאים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן