איזו גיבור שבגיבורים ? זהו שכובש את יצרו . שנאמר : " טוב ארך אפים מגבור , ומשל ברוחו מלכד עיר " ( משלי פרק טז , פסוק לב . ( וכל הכובש את יצרו מעלין עליו [ מחשיבים אותו ] כאילו כבש עיר מלאה גיבורים [ ... ] ויש אומרים [ שגיבור אמתי הוא ] מי שעושה שונאו [ ל ] אוהבו . אבות דרבי נתן , נוסחא א , פרק כג . 11 מיהו גיבור על פי המקור ? . 12 מה מאפיין את גבורתו ? . 13 עיינו בהגדרה לערך " גבורה " שכתבתם בפעילות הפתיחה לפרק . האם היא שונה או דומה להגדרה שבמקור ? הסבירו . יצר הרע ויצר הטוב יצר טוב ויצר רע הם דימויים יהודיים מוחשיים לרעיון שיש באדם שני כוחות הנאבקים זה בזה : האחד - ידידו הטוב של האדם , ומשדל אותו ללכת בדרך טובה ( יצר הטוב , ( והאחר ( יצר הרע ) מפתה אותו לדברים רעים ושמח כשהאדם נכשל בעברה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן