גזרות הדת של אנטיוכוס אפיפנס הביאו למרד צבאי נועז , שהביא לביטולן ולהקמתה של הממלכה החשמונאית . ניסיונו של השליט הסלווקי להיאבק בתרבות היהודית לא היה הניסיון האחרון בהיסטוריה היהודית . מאות שנים מאוחר יותר ניסו גם הרומאים להיאבק בדת היהודית באמצעות גזרות ואיסורים שונים . בדומה למצב בתקופת החשמונאים , גם ניסיון זה עורר התנגדות וגילויי גבורה , כפי שמתואר בסיפור שלפניכם : פעם אחת גזרה מלכות הרשעה [ השלטון הרומאי ] שלא יעסקו ישראל בתורה . בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא , שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה . אמר לו : עקיבא , אין אתה מתיירא [ פוחד ] מפני המלכות ? אמר לו : אמשול לך משל , למה הדבר דומה - לשועל שהיה מהלך על גב [ לצד ] הנהר , וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום . אמר להם : מפני מה אתם בורחים ? אמרו לו : מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם . אמר להם : רצונכם שתעלו ליבשה , . 1 האם פעל רבי עקיבא בהתאם לצו הרומאי ? . 2 מדוע לדעתכם נהג רבי עקיבא בצורה זו ? . 3 במעשיו הסתכן רבי עקיבא בעונש מוות . האם פעולותיו הן ביטוי של גבורה או  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן