על-ידי המחלוקת שחולקים על האדם , עושים לך טובה ; כי על-ידי זה יכול לגדול ולצמוח . כמו שנוטעים גרעין בארץ ; אם הייתה כל הארץ הדוקה יחד , לא היה אפשר שיגדל ויצמח מהגרעין אילן , ובהכרח שתחלק הארץ קצת , כדי שיהיה מקום לאילן להתגדל . כמו כן על-ידי המחלוקת שחולקים ; על-ידי זה נותנים לך מקום להתגדל ולצמוח . מתוך : שמחה רז 'גשר צר מאוד , ' אמרות רבי נחמן מברסלב . 21 מהי התועלת העשויה לצמוח מתוך המחלוקת דווקא ? . 22 האם כל מחלוקת מאפשרת לצמוח או יש מחלוקות שמביאות לחורבן ? . 23 אילו מחלוקות יכולות לגרום לצמיחה ואילו מחלוקות להרס ולחורבן ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן