בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה [ חבילה ] של קנים , שמא יכול לשברם בבת אחת ? ואילו נוטל אחת אחת , אפילו תינוק משברן ! וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת . מדרש תנחומא , פרשת נצבים סימן א . 18 מהו המשל ומהו הנמשל במדרש ? . 19 המדרש מתאר את האחדות באור חיובי . מהם היתרונות ומהם החסרונות במצב של אחדות גמורה בחברה ? . 20 האם רצוי שלכולם תהיה דעה אחת ? מדרש תנחומא קבוצת מדרשים לתורה המכונה גם " ילמדנו . " נערך במאה התשיעית לספירת הנוצרים ומיוחס לאמורא הארץ ישראלי תנחומא בר אבא , מגדולי הדרשנים בארץ ישראל בסוף תקופת האמוראים ( במאה הרביעית לספירה . (  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן