כמו בימינו , גם בעבר נאלצה החברה היהודית להתמודד עם הסכנה של מחלוקות ופילוגים קשים בתוך העם . המקורות שלפניכם מספרים על אחת המחלוקות הקשות ביותר בהיסטוריה של עם ישראל , סמוך לחורבן הבית השני בשנת 70 לספירה , וכיצד באה על פתרונה . פעם אחת באו חכמים לבקר בעלייה [ קומת הבית העליונה ] של חנניה בן חזקיה בן גרון . ( בזמן הביקור התפתחה מחלוקת קשה בענייני השעה בין תלמידי בית שמאי לתלמידי בית הלל . הוחלט להכריע בוויכוח באמצעות הצבעה . בזמן ההצבעה היה רוב לבית שמאי . באותו יום החליטו על שמונה עשרה הלכות שינהגו לפי בית שמאי . ( אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל . תנא רבי יהושע אונייא : תלמידי בית שמאי עמדו להן מלמטה , והיו הורגין בתלמידי בית הלל [ שלא יהיה להם רוב . [ תני [ שנו , אמרו : [ שישה מהן [ מתלמידי בית הלל ] עלו , והשאר - עמדו עליהן [ הרגו אותם תלמידי בית שמאי ] בחרבות וברמחים . על-פי תלמוד ירושלמי , מסכת שבת , פרק א הלכה ד אתם חברים בממשלה היהודית בתקופה שבה מתרחשים המאורעות הקשים המתוארים בתחילת הסיפור . ערכו דיון כיתתי ונסחו החלטת ממשלה בעקבות האירועים . דונו גם בנקודות האלה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן