ראש השנה ויום הכיפורים הם ימים של סליחה וחשבון נפש אישי וציבורי . בימים אלו אנו נזכרים בכל המעשים הטובים והרעים שעשינו במשך השנה , משתדלים לחזק את אלו החיוביים ומבטיחים לעצמנו שמכאן ולהבא נשתנה ונהיה לבני אדם טובים יותר . מדוע חשוב להשתנות ? האם שינוי אמתי אפשרי ? כיצד ניתן ללמוד לחולל שינוי בחיינו ? נדון בשאלות אלו באמצעות המקורות שלפניכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן