קראו את הכתבה הבאה וחברו עליה תגובה קצרה . חשבו : א . האם אתם מזדהים עם אשת השוטר , שמבקשת לסלוח לפושע ? ב . האם אתם מזדהים עם משפחת הקרבן , שמסרבת לסלוח ? ג . שלבו בתגובה שחיברתם משפט או קטע מהמקורות שבדף המביע בצורה הטובה ביותר את תחושותיכם . אלמנת השוטר שנדרס ביקשה מבית המשפט שיחוס על הנאשם אריאלמוריז " לנדרסלמוותלפניכארבעשניםבידיויקטורזרגריאן , שהתבקש לעצור לאחר שנסע במהירות מופרזת . היום ביקשה אלמנתו של מורי לחוס על הנאשם שהורשע בהריגת בעלה מוריפנתהבמכתבלשופטתוביקשה ממנולחוסעלילדיושלזרגריאן . היאאף הביעה את הסכמתה לקבל פיצויים כספייםממשפחתהנאשם . זאת , בעוד הוריוואחיושלאריאלמוריז " לסירבו בתוקףלקבלפיצוייםממשפחתהנאשם , בנימוקכיאינםמעונייניםשתכפרבאופן כלשהו על האסון .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן