פעם אחת בערב יום הכיפורים אמר הרב הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק זכרונו לברכה לתלמידיו : " רצונכם לדעת איך עושים [ נוהגים ] בערב יום הכיפורים ? לכו אל החייט שבקצה העיר . " הלכו אצלו ועמדו לפני חלון ביתו . ראוהו שהוא ובניו מתפללים בפשטות כמו כל החייטים . אחר התפילה לבשו בגדי שבת והדליקו נרות וערכו שולחן מלא מעדנים וישבו אל השולחן בשמחה רבה [ לאכול סעודה מפסקת . [ הוציא החייט מהארון ספר אחד שהיה כתוב בו כל העברות שעשה במשך השנה מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה , ואמר : " ריבונו של עולם , היום הגיע הזמן לעשות בינינו חשבון על כל העברות שעשינו , שזמן כפרה הוא לכל ישראל . " מיד התחיל לחשוב ולמנות [ לחשב ולספור ] כל העברות שעשה במשך השנה , שכולן היו נרשמות בספר הזיכרון הזה . אחר שגמר חשבון העברות , הוציא ספר גדול וכבד יותר מהראשון ואמר : " ריבונו של עולם , קודם מניתי את העברות שאני עשיתי , ועכשיו אמנה את העברות שעשית אתה . " מיד חישב [ את ] כל הצער והייסורים , צרות ועגמת נפש וחולאים רעים [ מחלות ] והפסד ממון שעברו במשך כל השנה עליו ועל נפשות ביתו . כשגמר החשבון אמר : " ריבנו של עולם , אם נחשוב ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן