אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס , אלא יהא נוח לרצות [ יתפייס בקלות ] וקשה לכעוס [ לא יכעס בקלות . [ ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול [ לו ] מוחל בלב שלם ובנפש חפצה [ ברצון . [ ואפילו הצר לו [ פגע בו ] וחטא לו הרבה , לא ייקום ולא ייטור [ לא יחפש נקמה ולא ישמור טינה . [ . 14 כיצד נקרא אדם שאינו מוכן להתפייס ? . 15 מה נדרש מאדם שמבקשים ממנו סליחה ? . 16 לאור דברי הרמב " ם , האם האיש המכוער היה " אכזרי ?" רמב " ם , משנה תורה , הלכות תשובה פרק ב , הלכה י רמב " ם - רבי משה בן מימון ( 1204-1135 ) גדול חכמי ישראל בימי הביניים . עוד בילדותו בספרד הקנה לו אביו ידיעות רחבות בתלמוד . במקביל רכש ידיעות מעמיקות במתמטיקה , באסטרונומיה ובייחוד בפילוסופיה . יצירתו המפורסמת והעיקרית היא ספרו " משנה תורה , " או כפי שכינו אותו " הי " ד החזקה " ( י " ד - בשל 14 החלקים של הספר . ( בספרים אלו הביא תמצית של כל ספרות ההלכה שנכתבה עד לדורו וערך אותה לפי נושאים , מתוך שאיפה להביא את דברי התורה לכל אחד ואחד בעם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן