לפי מסורת חז " ל , נדרש כל אדם לפייס את חברו לפני יום הכיפורים . אולם , בקשת הסליחה מהזולת והתפייסות אינם דבר של מה בכך , כפי שממחיש זאת הסיפור הבא . תנו רבנן [ שנו , למדו חכמים : [ לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז . מעשה שבא רבי שמעון בן רבי אלעזר ממגדל גדור מבית רבו , והיה רכוב על חמור ומטייל על שפת נהר , ושמח שמחה גדולה , והייתה דעתו גסה עליו [ הרגיש יהירות ושחצנות ] מפני שלמד תורה הרבה . נזדמן לו [ פגש בו ] אדם אחד שהיה מכוער ביותר . אמר לו : שלום עליך , רבי ! ולא החזיר לו [ ענה לו . [ אמר לו : ריקה [ מילת גנאי , [ כמה מכוער אותו האיש ! שמא כל בני עירך מכוערין כמותך ? אמר לו : איני יודע , אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית . כיוון שידע בעצמו [ שהבין ] שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו , ואמר לו : נעניתי לך [ פגעתי בך , [ מחול לי ! אמר לו : איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית . . 1 כיצד אתם מבינים את הביטוי " לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז ?" . 2 כיצד ייתכן שלימוד תורה מביא לגסות הדעת ? . 3 " מכוער " איננו שמו של האיש ! מדוע אם ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן