ראש השנה חל בימים א - ' ב' בתשרי ומצוין בתורה כ " יום תרועה : " " ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם " ( במדבר פרק כט , פסוק א , ( מכאן חשיבותה ומרכזיותה של מצוות התקיעה בשופר בראש השנה . על-פי המסורת היהודית ראש השנה נחשב ל " יום הדין הכללי " לכל העולם , היום שבו אלוהים דן ושופט את " כל באי עולם , " כפי שמתואר במשנה : " בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו [ לפני אלוהים למשפט ] כבני מרון [ כמו רועה הסופר את כבשיו אחד אחד "[ ( מסכת ראש השנה פרק א , משנה ב . ( במרכז החג עומדת המלכתו של האל על העולם וכל יושביו - רעיון שמובלט בתפילות שנאמרות ביום זה , העוסקות בהמלכתו של האל , בקבלת עול מלכותו וביום הדין . במשך הדורות נוספו על מצוות החג מנהגים שונים , המציינים את היום כתחילת השנה : ברכות לשנה טובה , אכילת תפוח בדבש ועוד . יום הכיפורים חל בי' בתשרי , והוא היום הקדוש ביותר בלוח השנה העברי . זהו יום טוב ויום צום שנועד לחשבון נפש ולכפרה על החטאים . כך מתואר יום הכיפורים במקרא : " בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר ה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן