אסור לתלמיד לקבל דברי רבו כמובנים מאליהם , אם יש לתלמיד קושיות עליהם . ולפעמים תהיה האמת עם התלמיד דווקא , ועליו להילחם על עמדתו ולא להתחשב באיש , רק לאהוב האמת . עם זאת , ייזהר התלמיד שלא לפתח תחושות של גאווה ויהירות כלפי מורו , ולחשוב שהוא גדול כמוהו . עליו לדעת שבמקרים רבים עלול הוא שלא להבין את דברי המורה ואת כוונותיו , ולכן יהיה תמיד בעמדה של ענווה וכבוד כלפיו . על-פי רבי חיים מוולוז'ין , " רוח החיים , " פירוש למסכת אבות . 19 מהם שני התנאים ללמידה , לדעת רבי חיים מוולוז'ין ? . 20 האם יחסיכם עם מוריכם מתאימים למתואר בקטע ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן