אלישע בן אבויה אומר : הלומד ילד [ מי שלומד בגיל צעיר ] למה הוא דומה ? לדיו כתובה על נייר חדש . והלומד זקן למה הוא דומה ? לדיו כתובה על נייר מחוק [ משומש . [ משנה , מסכת אבות פרק ד , משנה כ . 10 מה מסמלות הדיו הכתובה על נייר חדש והדיו הכתובה על ניר מחוק ? . 11 לדעת אלישע בן אבויה , מדוע עדיף הלימוד בגיל צעיר ? . 12 מהם היתרונות והחסרונות של לימוד בגיל צעיר לעומת לימוד בגיל מבוגר ? . 13 על-פי הידוע לכם מהסיפור הקודם , האם רבי עקיבא היה מסכים לדעתו של אלישע בן אבויה ? הסבירו . אלישע בן אבויה תנא שחי במחצית השנייה של המאה השנייה לספירה . בשלב מסוים של חייו " יצא לתרבות רעה , " כלומר פרש מהיהדות , ומאז הוא מכונה בתלמוד " אחר . " בתלמוד נשתמרו מסורות שונות המסבירות את הרקע לעזיבתו את  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן