גיבורו של הסיפור שלפניכם לא זכה כמונו לחינוך בילדותו , והוא הגיע לגיל מבוגר יחסית בלי לדעת אפילו קרוא וכתוב . בסיפור נכיר את צעדיו הראשונים של אדם שהתחיל את לימודיו בגיל מבוגר . מה הייתה תחילתו של ר' עקיבא ? אמרו : בן ארבעים שנה היה ולא שנה [ למד ] כלום . פעם אחת היה עומד על פי הבאר בלוד [ שהייתה שחוקה וחלקה , [ אמר : מי חקק [ שחק ] אבן זו ? אמרו לו : עקיבא , אי-אתה קורא " אבנים שחקו מים ?" ( איוב פרק יד , פסוק יט ) המים , שנופלים עליה תדיר [ תכופות ] בכל יום . אמר ר' עקיבא : וכי לבי קשה מהאבן ? אלך ואלמד פרשה אחת מן התורה . הלך לו אל בית הספר והתחיל קורא בלוח , הוא ובנו . אחז ר' עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח . כתב לו [ בנו ] אל " ף-בי " ת - ולמדה , אל " ף-תי " ו - ולמדה , תורת כהנים [ ספר ויקרא ] - ולמדה . היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה . . 1 רבי עקיבא התחיל ללמוד בבית הספר בגיל ארבעים . חשבו על חמישה דברים חשובים שלמד לפני היכנסו למסגרת בית הספר .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן