פתח דבר 7 פרק ראשון - תחילת שנת הלימודים לומדים ומלמדים 10 אצלנו בכפר טודרא 10 ............................................................................................................................................................................... כוחו של רצון 11 ................................................................................................................................................................................................. מזווית אחרת - לומדים ומלמדים 13 מתי כדאי ללמוד ? 13 ................................................................................................................................................................................... ארבעה תלמידים 13 ....................................................................................................................................................................................... אמת וענווה 15 ...........................................................................................  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן