" הפך בה והפך בה" בסימן תיקון היחיד ותיקון החברה מסכת אבות במשנה פותחת במשנה " משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה , " ומסתיימת במשנתנו האומרת " הפך בה והפך בה , דכלא בה . " מכאן אפשר ללמוד כי גם אנו מסוגלים למצוא משמעויות חדשות באותם דברים עתיקים , שניתנו למשה מסיני ונמסרו מדור לדור , אם נהפוך ונהפך בהם שוב ושוב . מסכת אבות נכתבה כדי להדריך את קוראיה לנהוג באופן ראוי צודק ומהוגן , ובכך ליצור גם חברה מתוקנת יותר . תיקון חברתי חברותות לסיום לימוד פרקי אבות תתחלק הכיתה לחברותות – קבוצות לימוד קטנות של שניים או שלושה תלמידים . כל חברותא תבחר במשנה אחת מתוך המשניות שנלמדו , ותלמד אותה פעם נוספת , והפעם – תוך הדגשת מושג התיקון : דהיינו , מתוך מחשבה על יצירה של חברה צודקת יותר ואדם יחיד טוב והגון יותר . » » כל חברותא תברר אם יש במשנה שבחרה הדרכה מפורשת ליחיד כיצד להשתפר , והאם יש בה הדרכה מפורשת לחברה . » » אם אין בה הדרכה מפורשת כיצד לשפר ולתקן את חיי היחיד או החברה – האם תוכלו אתם להציע המלצות כאלה כתוצאה מהבנת המשנה ? » » ברוח...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן