המשנה האחרונה שבה נעסוק , היא אחת המשניות האחרונות של הנוסח המקורי של מסכת אבות . משנה זו , הכתובה ארמית , בדומה למשניות אחדות במסכת , תסכם גם את הלימוד שלנו למסכת כולה . דרכה נבדוק מה היחס בין מסכת אבות לחיינו שלנו : כיצד יכולות המשניות שבפרקי אבות לתרום לתיקון האדם ולתיקון החברה ? המשנה . 1 בן בג בג אומר : . 2 הפך בה והפך בה , דכלא בה . . 3 ובה תחזי . 4 וסיב ובלה בה , . 5 ומנה לא תזוע , . 6 שאין לך מדה טובה הימנה . ביאור . 2 הפך בה והפך בה למד בתורה שוב ושוב , מכל כיוון אפשרי , דכלא בה שכן הכול נמצא בה . . 3 ובה תחזי ובה , בתורה , תסתכל . . 4 וסיב ובלה בה ובה תזדקן ותבלה ( מלשון בליה , בלאי , כביכול תשתחק עמה מרוב שנים . ( ויש הגורסים : " ובה תהגה עד זקנה . 5 . " ומנה לא תזוע וממנה לא תזוז . . 6 שאין לך מדה טובה הימנה שאין דרך טובה יותר ממנה לחיים . שאלות . 1 אם האדמה היא התורה , מה נוכל למצוא כשנחפור בה ונהפוך את רגביה ? כתבו לצד כל אחד מהמטמונים מה הוא יכול להיות .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן