האהבה היא כוח פעיל באדם ; כוח המפיל את המחיצות המבדילות בין האדם לחברו , המאחד אותו עם אחרים . האהבה עוזרת לו להתגבר על תחושת הבידוד והנפרדות , אבל היא גם מאפשרתו לו להיות הוא עצמו , לשמור על שלמותו . הפרדוקס באהבה הוא ששתי נפשות נעשות לאחת , ובכל זאת נותרות שתים . אריך פרום , אמנות האהבה , עמ' 26 שאלות . 1 האם האהבה שמתאר פרום , היא אהבה "שאינה תלויה בדבר ? " נמקו . . 2 מהו הפרדוקס ( הסתירה הפנימית ) הקיים באהבה , לפי פרום ? . 3 תנו דוגמא לכך "ששתי נפשות שהיו לאחת ובכל זאת נשארו שתים . " אריך פרום ? ( 1980-1900 ) פסיכולוג חברתי ופילוסוף יהודי . נולד בגרמניה , ועם עליית הנאצים לשלטון היגר לארצות הברית . בספרו ' אמנות האהבה' קובע פרום , כי רק באהבת אמת , שבה מתמזג האדם עם נפש זולתו , אך לא מאבד את אישיותו הייחודית , יש כדי לשחררו ממצוקת הבדידות הקיומית . לדעתו , זוהי התשוקה האנושית העזה ביותר והכוח המלכד את המין האנושי בכללו ובקבוצותיו השונות . לדבריו , " בלא אהבת אמת לא הייתה האנושות יכולה להתקיים אף יום אחד . " סממניה של אהבת אמת הן : אכפתיות , אחריות , כבוד וידיעת מושא האהבה . האוהב ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן