אהבה היא מהרגשות המסעירים והמשמעותיים ביותר שאנו חווים . המשנה שלפנינו מבחינה בין שני סוגי אהבה . במהלך הלימוד ננסה לברר מהי אהבת אמת , ומהי אהבה כוזבת , וכיצד נדע להבחין בין השתיים . המשנה . 1 כל אהבה שהיא תלויה בדבר – בטל דבר , בטלה אהבה . . 2 ושאינה תלויה בדבר – אינה בטלה לעולם . . 3 איזו היא אהבה התלויה בדבר ? זו אהבת אמנון ותמר . . 4 ושאינה תלויה בדבר ? זו אהבת דוד ויהונתן . ביאור . 1 תלויה בדבר אינה כנה , מונעת משיקולים זרים . בטל דבר אם האינטרס שהניע את האהבה איבד את תוקפו . בטלה אהבה האהבה מתבטלת , נעלמת . שאלות  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן