לפני זמן מה פנה אלי חבר וביקשני להיות בורר ופוסק בעניין הציון שניתן לתלמיד במבחן . הוא היה סבור שעליו לתת ציון אפס לתשובה שרשם התלמיד במבחן בפיסיקה , ואילו התלמיד טען כי מגיע לו הציון המרבי , ולדעתו , אף היה מקבל אותו לולא היו המבחנים עשויים בכוונה להכשיל את התלמידים . המורה והתלמיד הסכימו להגיש את המקרה להכרעה של בורר ניטראלי , וכך נבחרתי לתפקיד זה . נכנסתי למשרדו של חברי וקראתי את השאלה שעליה הייתה נטושה המחלוקת . השאלה הייתה : " כיצד אפשר לדעתך לקבוע את גובהו של בניין גבוה בעזרת ברומטר " ? תשובתו של התלמיד הייתה : " קח את הברומטר , עלה על גג הבניין , קשור עליו חבל ארוך , הורד את הברומטר עד גובה פני הרחוב , משוך אותו בחזרה ומדוד את אורך החבל . אורך החבל הנמדד הוא גובה הבניין . " ללא ספק זוהי תשובה מעניינת , אך האם מזכה היא את התלמיד בציון חיובי ? העירותי שלמעשה מגיע לתלמיד הציון הגבוה ביותר , כי אכן השיב תשובה מלאה ונכונה לשאלה שנשאלה . עם זה אישרתי כי אם יקבל את הציון הטוב ישפיע הדבר על ציונו הסופי במקצוע הפיסיקה . בדרך כלל צריך ציון גבוה להעיד על בקיאות התלמיד במקצוע , אך במקרה הזה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן