בתחילת המאה ה20- פיתחו פסיכולוגיים בצרפת מבחנים שנועדו לצפות את מידת ההצלחה של תלמידים בבית הספר . המבחנים בחנו יכולות מתמטיות ומילוליות ונקראו מבחני , IQ ראשי התיבות של המילים , Intelligence Quotient או בעברית מנת משכל . מצרפת הגיעו המבחנים לארצות הברית וזכו שם להצלחה נרחבת . מאחורי מבחנים אלו עומדת ההנחה שקיים דבר מה הקרוי אינטליגנציה , הניתן למדידה אובייקטיבית ולסיכום מספרי בדמות ציון ה . IQ כמעט שמונים שנה לאחר הופעתם של מבחני האינטליגנציה הראשונים , חולל הפסיכולוג הווארד גרדנר מהפכה . הוא טען שאנו מגדירים אינטליגנציה בצורה צרה מדי . על פי תפיסתו , יש לשאול לא כמה אתה חכם , אלא במה אתה חכם . בעקבות מחקרים שערך על תלמידים מסוגים שונים הגיע גרדנר למסקנה כי קיימות אינטליגנציות מרובות , וכי כל אדם ניחן בהן ברמות שונות . על פי תפיסה חדשה זו , בודקים מבחני ה IQ המפורסמים רק סוג מסוים של אינטליגנציות וחוטאים בכך לתלמידים רבים . גרדנר הגדיר שבע אינטליגנציות , ומאוחר יותר הוסיף להן עוד שתיים : . 1 אינטליגנציה לשונית – היכולת לכתוב ולדבר , היכולת להשתמש בשפה לשם השגת מטרה והיכולת ללמוד שפה ח...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן