משנה זו מכניסה אותנו אל בין כתלי בית המדרש ומבחינה בין ארבעה סוגי תלמידים היושבים בו באמצעות השוואתם לכלים שונים . לאחר שנבין את ההשוואה , נוכל לתהות על עצם החלוקה : האם מתאימה חלוקה זו גם לתלמידים בימינו ? האם ניתן לקבוע הכללות אלו לגבי תלמידים ? מהי תפיסת העולם ביחס למהות הלמידה העומדת מאחורי ההבחנה , והאם אנו מסכימים עם תפיסה זו ? המשנה . 1 ארבע מדות ביושבים לפני חכמים : . 2 ספוג , ומשפך , משמרת , ונפה . . 3 ספוג – שהוא סופג את הכל . . 4 משפך – שמכניס בזו ומוציא בזו . . 5 משמרת – שמוציאה את היין וקולטת את השמרים . . 6 ונפה – שמוציאה את הקמח וקולטת את הסלת . ביאור . 1 מדות סוגי תכונות והתנהגויות . יושבים לפני חכמים תלמידים . . 5 משמרת כלי לסינון נוזלים שהשתמשו בו להוצאת השמרים הנוצרים בתהליך הכנת היין , ואשר יש לסלקם . . 6 נפה כלי שבאמצעותו היו מפרידים בין סוגי קמח שונים . הסולת נחשבה לסוג הקמח המשובח ביותר .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן