משנה זו מופיעה בתוך סדרת המשניות העוסקות בארבע מידות ( תכונות או דרכי התנהגות ) באדם . משנתנו דנה בארבעה גישות לנתינת צדקה . באמצעות המשנה נברר מה מניע בני אדם לנתינה או להימנעות ממנה , ומהי הדרך הראויה לנתינת צדקה . המשנה . 1 ארבע מדות בנותני צדקה : . 2 הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים – עינו רעה בשלאחרים . . 3 יתנו אחרים והוא לא יתן – עינו רעה בשלו . . 4 יתן ויתנו אחרים – חסיד . . 5 לא יתן ולא יתנו אחרים – רשע . ביאור . 1 מדות תכונות , דרכי התנהגות או חשיבה . צדקה נדבה , עזרה לנזקקים בכסף או בכל דרך אחרת . . 2 עינו רעה רע לב , שאינו רוצה לראות בטובה . בשלאחרים אינו רוצה שאנשים אחרים יזכו בשכר של מצוות הצדקה . . 3 עינו רעה בשלו קמצן ואינו רוצה שרכושו יקטן . . 4 חסיד אדם המתנהג ביושר ורחמים . . 5 רשע אדם רע לב הנוהג בקשיחות ואטימות . שאלות  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן