נתן זך שאלות . 1 לפניכם שלושה משפטים מתוך השיר . לאיזו מידה מבין המידות שבמשנה מתאימים משפטים אלו ? הסבירו . » » לתת בלי לרצות לקחת » » כלנו רוצים לתת , רק מעטים יודעים איך , » » צריך ללמד כעת ... שמה שנתן אי פעם לא ילקח לעולם , . 2 מדוע כולנו זקוקים לחסד ? איך ייראה , לדעתכם , עולם שאין בו חסד ? . 3 בחרו שורה מתוך השיר שנוגעת ללבכם , והסבירו מדוע בחרתם אותה . . 4 ספרו על מעשה חסד שעשיתם , שעשו איתכם , שראיתם או ששמעתם סביבכם . כיצד מעשה זה מקרב אותנו לעולם מתוקן יותר ? כלנו זקוקים לחסד כלנו זקוקים למגע . לרכש חם לא בכסף לרכש מתוך מגע , לתת בלי לרצות לקחת ולא מתוך הרגל כמו שמש שזורחת כמו צל אשר נופל , בואי ואראה לך מקום שבו עוד אפשר לנשם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן