בספר בראשית נאמר : " ואנשי סדם רעים וחטאים לה' מאד . " אולם המקרא מיעט בתיאור רשעתם . מלבד הסיפור על אודות לוט והמלאכים , אין תיאורים נוספים של חטאיהם ורשעותם של אנשי סדום . לעומת זאת , באגדות חז"ל מתוארת רשעתם של אנשי סדום בהרחבה , כמו באגדה הבאה : אנשי סדום לא נתגאו אלא בגלל הטובה הרבה שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא . אמרו אנשי סדום : וכי מאחר שארצנו טובה , דשנה ועשירה , עלינו לקבל עוברי דרכים !? הרי אלה אינם באים אלינו אלא לחסרנו מממוננו ומרכושנו . בואו ונרחיק מאתנו אורחים הבאים למחוזותינו . על פי תלמוד בבלי , מסכת סנהדרין , דף קט עמוד א שאלות . 1 מה מאפיין את אנשי סדום , לפי אגדה זו ? . 2 מדוע רואים חז"ל התנהגות זו כרעה ואכזרית ? . 3 לאיזו מבין ארבע המידות שבמשנה דומה התנהגותם של אנשי סדום ? . 4 חשבו על מקרים מן המציאות שלנו , שבהם מתנהגת קבוצת בני אדם בדומה לאנשי סדום . האם ההתנהגות כזו נתפסת בעיניכם כרשעית ? הסבירו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן