באילו תנאים עלולה להפוך מידה בינונית מתכונה מקובלת למידה שלילית ? לרב אביגדור עמיאל תשובה משלו לשאלה זו . " האומר שלי שלי ושלך שלך – זו מדה בינונית : " חברה שיחידיה " ) האומר , " לשון יחיד ) אומרים : " שלי שלי ושלך שלך" - כל אחד יעשה רק לביתו שלו , היא חברה שמידותיה " בינוניות" המה , שכן בחברה טובה כל אדם מוכן לתת משלו גם לאחרים ואינו שומר כל ממונו רק לטובת עצמו . אבל " יש אומרים" - לשון רבים - כאשר מידה זו של אנוכיות הופכת להיות נחלת הכלל , הרי " זו מידת סדום . " חברה כזו אינה יכולה לעמוד ולהתקיים אפילו שעה אחת . הרב משה אביגדור עמיאל , מצוטט אצל אביעד הכהן , " ביקור בעיר החטאים ( כופין על מידת סדום , " ( פרשת השבוע , משרד המשפטים , המחלקה למשפט עברי גיליון 1 וירא תשס"א שאלות . 1 כיצד מפרש הרב עמיאל את ההבדל שבין מידה בינונית לבין מידת סדום ? . 2 האם מידה בינונית היא מדה חיובית , שלילית או חיובית וגם שלילית , לדעתו ? הסבירו . הרב משה אביגדור עמיאל ? ( 1946-1882 ) דיין והוגה דעות . מראשי הציונות הדתית והזרם הדתי לאומי . כיהן כרבה הראשי של תל אביב . לצד עיסוקו המתמיד בספרות התלמודית ובפ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן