זוהי המשנה הראשונה בסדרת משניות הכתובות בתבנית זהה , המחלקות את התנהגותם של בני האדם בתחומים שונים לארבע מידות , סוגי התנהגויות או תכונות אופי . משנתנו מסווגת את בני האדם לארבעה טיפוסים על פי האופן שבו הם מתייחסים לרכוש . חלוקה זו מעלה שאלות שונות , ובמרכזן השאלה באיזו מידה ראוי שבני האדם יחלקו עם זולתם את רכושם והישגיהם . המשנה . 1 ארבע מדות באדם : . 2 האומר שלי שלי ושלך שלך – זו מדה בינונית . ויש אומרים : זו מדת סדום . . 3 שלי שלך ושלך שלי – עם הארץ . . 4 שלי שלך ושלך שלך – חסיד . . 5 שלך שלי ושלי שלי – רשע . ביאור . 1 מדות תכונות והתנהגויות אופייניות . . 2 שלי שלי ושלך שלך מה ששייך לי אני שומר לעצמי בלבד , וגם אתה אל תיתן לי משלך כלום . מדה בינונית התנהגות שאין בה ערך חיובי או שלילי . מדת סדום תכונה המאפיינת אכזריות ופגיעה בחלשים . . 3 עם הארץ כינוי לאדם פשוט , בור , המוני . ' עם הארץ' אינו מבחין בין מה ששייך לו לבין מה ששייך לאחרים . . 4 חסיד כינוי לאדם נעלה הנוהג ביושר , בצדק וברחמים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן