ביון העתיקה העריצו את היופי והפכו אותו לאידיאל באמנות , באדריכלות ואף בספורט . כשהרומאים אימצו את התרבות היוונית , אף הם המשיכו לסגוד ליופי ולזהות בין הטוב והיפה . המפגש הטעון בין היהודים ליוונים , ומאוחר יותר בין היהודים לרומאים , כלל גם את העימות בין תפיסות העולם השונות ביחס ליופי ולגוף . עדות לתפיסות מנוגדות אלו ניתן למצוא בסיפור על רבי חנינה ובתו של הקיסר הרומי . ... אמרה לו בתו של הקיסר לרבי יהושע בן חנניה : איזו חכמה מפוארה בכלי מכוער ! – אמר לה : אביך נותן יין בכלי חרס ? אמרה לו : אלא במה ייתן ? אמר לה : אתם , הנחשבים והמכובדים , תנו בכלי זהב וכסף ! הלכה ואמרה לאביה . נתן את היין בכלי זהב וכסף והחמיץ . באו וסיפרו לו . אמר לה לבתו : מי אמר לך זאת ? אמרה לו : רבי יהושע בן חנניה . קראוהו . אמר לו : מדוע אמרת לה זאת ? אמר לו : כשם שאמרה לי – אמרתי לה . ] ושואלים ] : והרי יש יפי מראה שלמדו ? ] ומשיבים ] : אילו היו כעורים – היו למדים יותר . מתורגם מהתלמוד הבבלי , מסכת תענית , דף ז עמודים א-ב  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן