רצף משניות זה הוא המקור לפתגם הידוע " אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו . " המשניות דנות באדם הלומד ומעלות את השאלות מהו השלב המתאים ביותר ללימוד בחיי האדם – בהיותו ילד או כאשר הוא כבר מבוגר ? ממי ראוי ללמוד – מצעירים או מזקנים ? המשנה . 1 אלישע בן אבויה אומר : . 2 הלומד ילד , למה הוא דומה . 3 – לדיו כתובה על ניר חדש . . 4 והלומד זקן , למה הוא דומה . 5 – לדיו כתובה על ניר מחוק . . 6 רבי יוסי בר יהודה איש כפר הבבלי אומר : . 7 הלומד מן הקטנים , למה הוא דומה . 8 – לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו . . 9 והלומד מן הזקנים , למה הוא דומה – . 10 לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן