חוה אלברשטיין ( על פי פאבלו קזאלס ) כל רגע בו אנו חיים הוא רגע חדש . כל רגע בו אנו חיים אין שני לו ביקום . לא היה כמותו מעולם ולא יהיה עוד לעולם . ומה מורים אנו לילדינו בבית הספר ? מלמדים אנו אותם כי שנים ועוד שנים הם ארבעה , וכי פאריז היא בירתה של צרפת ... מתי נלמד אותם גם מה שהנם !? עלינו לומר לכל אחד מהם : יודע אתה מה שהנך – אתה פלא ! אתה יחיד ומיחד . אתה פלא ! בכל העולם כלו אין עוד ילד אחד בדיוק כמותך . אתה פלא ! אתה יחיד ומיחד .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן