לפי המסורת היהודית כל אדם וכל יצור ייחודיים הם ובעלי ערך עצמי . המשנה שלפנינו עוסקת ביחס הראוי לבני האדם ולשאר יצורים שבעולם . מדוע אין לזלזל בשום אדם ? מדוע יש לנהוג בכבוד בכל חפץ המתגלגל לידינו ? המשנה . 1 הוא היה אומר : . 2 אל תהי בז לכל אדם , . 3 ואל תהי מפליג לכל דבר . . 4 שאין לך אדם שאין לו שעה , . 5 ואין לך דבר שאין לו מקום . ביאור . 1 הוא רבי שמעון בן עזאי שאמר גם את דברי המשנה הקודמת . . 2 בז לועג , מתייחס בהתנשאות . . 3 מפליג מרחיק , מתנער או מזלזל . לכל דבר לכל חפץ . . 4 שאין לך אדם שאין לו שעה לכל אדם יש ערך מיוחד בנסיבות מסוימות . . 5 ואין לך דבר שאין לו מקום כל חפץ עשוי להיות נחוץ או נדרש בהזדמנות כלשהי . שאלות . 1 " אל תהי בז לכל אדם . " א . מה עלול לגרום לבני אדם לבוז לזולת ? ב . מדוע לדעתכם , לעג והתנשאות על הזולת הן תכונות שליליות ? ג . מדוע , לפי המשנה , אסור לבוז לשום אדם ? איזה ערך עומד , לדעתכם , מאחורי נימוק זה ? . 2 " ואל תהי מפליג לכל דבר . "  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן