גם בסיפור הבא קיים פרדוקס הדומה לזה שמציגה המשנה , והפעם סביב דמות העשיר . מיהו העשיר , ומיהו השמח בחלקו ? מעשה במלך אחד שבנה במרכז העיר ארמון נהדר ומרהיב עין , וסביבו נטע גן נפלא , עצי פרי ושושנים ופרחים , וריח לו כלבנון , וקבע בו שלט קטן , וחרט עליו : " הארמון והגן האלה יינתנו במתנה על ידי המלך לאדם השמח בחלקו . " עברו כמה בני אדם וראו את הארמון ואת השלט שעליו , וכל אחד חשב לעצמו : " בודאי שלא בשבילי יהיה הארמון הזה , " כי מי שיש לו מנה ] מאה [ רוצה מאתיים , ואינו שמח בחלקו . והנה עבר שם איש עשיר ונכבד , שזכה לעושר וכבוד ולמשפחה מפוארת , והוא מדושן עונג , ומאושר בכל ענייניו , וראה את השלט , ויאמר בלבו : " הלא למי כל חמדת ישראל אם לא בשבילי " ? ויטול רשות ויכנס אל המלך , ויפנה אליו לאמור : " הנה חנני ה' ויש לי כל טוב , ואני שמח בחלקי , ועל המלך לקיים מוצא שפתיך תשמור ועשית , חושבני שהארמון והגן אשר סביבו מגיעים לי . " ויאמר לו המלך : " שוטה שבעולם ! אם אתה שמח בחלקך , כאשר דיברת , למה לטשת עין על ארמוני והגן שסביבו , הלא די לך במה שיש לך , ולמה תחמוד את אשר לרעך " ? הרב עובדיה יוסף , ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן