( א ) בן זומא אומר : איזהו חכם - הלומד מכל אדם , שנאמר : " מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי" ( תהלים קיט , צט . ( איזהו גבור - הכובש את יצרו , שנאמר : " טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר" ( משלי טז , לב . ( איזהו עשיר - השמח בחלקו , שנאמר : " יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" ( תהלים קכח , ב , ( " אשריך" בעולם הזה , " וטוב לך" לעולם הבא . איזהו מכבד - המכבד את הבריות , שנאמר : " כי מכבדי אכבד ובזי יקלו" ( שמואל א ב , ל . ( ( ב ) בן עזאי אומר : הוה רץ למצוה קלה כבחמורה , ובורח מן העברה , שמצוה גוררת מצוה ועברה גוררת עברה , ששכר מצוה – מצוה , ושכר עברה – עברה . ( ג ) הוא היה אומר : אל תהי בז לכל אדם , ואל תהי מפליג לכל דבר . שאין לך אדם שאין לו שעה , ואין לך דבר שאין לו מקום . ( ד ) רבי לויטס איש יבנה אומר : מאד מאד הוה שפל רוח , שתקות אנוש רמה . ( ה ) רבי יוחנן בן ברוקא אומר : כל המחלל שם שמים בסתר , נפרעים ממנו בגלוי . אחד שוגג ואחד מזיד בחלול השם . ( ו ) רבי ישמעאל בנו אומר : הלומד על מנת ללמד , מספיקים בידו ללמוד וללמד , והלומד על מנת לעשות , מספיקים בידו ללמוד וללמד לשמור ולעש...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן