הפילוסופיה היא תגליתם של היוונים . משמעות המילה היוונית ' פילוסופיה' היא אהבת החכמה . הפילוסוף שנחשב למייסד הפילוסופיה היוונית , היה תלס ממילטוס . הפילוסופים הקדישו את חייהם לחקר הטבע והעולם , ולעתים , כפי שמתואר בסיפור שלפניכם , העדיפו את חיי העיון על פני חיי המעשה ועל פני רווחה כלכלית : מספרים על תלס איש מילאטוס את המעשה הבא כאות לחכמתו : הפילוסוף תלס היה איש עני מאוד . אנשי עירו לעגו לו וראו בעניותו הוכחה לחוסר התועלת המעשית שבפילוסופיה . תלס החליט להוכיח להם שאיש חכם – לו רק רצה בכך – יכול היה בקלות להתעשר . מה עשה ? מאחר שהיה בקי באסטרולוגיה , צפה בכוכבים , וראה שבשנה הקרובה עתיד להיות יבול רב לזיתים . תלס לווה מעט כסף ושכר לפני החורף את כל בתי הבד במילטוס ובכיאוס , האי הסמוך למילטוס . בעונה זו איש לא התעניין בבתי הבד , ובשל מיעוט המתחרים מחירם היה נמוך מאוד . ואכן , כפי שצפה תלס , נתנו עצי הזית יבול רב מאוד . כשהגיעה עונת המסיק , נוצר ביקוש רב לבתי הבד , ותלס השכירם בכל מחיר שרק רצה . בהרוויחו סכום כסף גדול , הראה שקל לפילוסופים להיות עשירים אם רק ירצו , אלא שלא לכך הם שואפים . ע...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן