אחת השאלות החשובות שהעסיקו את חז"ל במשך דורות אחדים , הייתה מה עדיף - תלמוד או מעשה . ה'מעשה' שעליו התווכחו החכמים הוא קיום מצוות בתחום החברתי , כגון צדקה וגמילות חסדים , ואילו ה'לימוד' הוא לימוד התורה , שהיה בעל ערך עצמי בעיני החכמים . נושא זה עלה בפני החכמים לדיון , כפי שמתואר בקטע שלפניכם : וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נתזה בלוד , נשאלה שאלה זו בפניהם : תלמוד גדול או מעשה גדול ? נענה ] השיב [ רבי טרפון ואמר : מעשה גדול . נענה רבי עקיבא ואמר : תלמוד גדול . נענו כולם ואמרו : תלמוד גדול , שהתלמוד מביא לידי מעשה . תלמוד בבלי , מסכת קידושין , דף מ עמוד ב שאלות . 1 במה חלוקים רבי טרפון ורבי עקיבא ? . 2 נסו לנסח שני טיעונים שיכול היה רבי טרפון להעלות לחיזוק עמדתו , ושני טיעונים שהיה משמיע רבי עקיבא . . 3 כיצד הוכרעה לבסוף המחלוקת - כרבי טרפון , כרבי עקיבא או כשניהם ? הסבירו . . 4 מה לדעתכם , הייתה עמדת רבי אלעזר בן עזריה , מחבר המשנה שלמדנו , בוויכוח ? הסבירו . . 5 לאילו מבין שלוש העמדות מתאים , לדעתכם , הפסוק " והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חם , ו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן