המשנה הבאה מיוחסת לרבי אלעזר בן עזריה ומציגה שני טיפוסים של בני אדם : הטיפוס הראשון מחשיב יותר את הידע והלימוד , ואילו הטיפוס השני מחשיב יותר את המעשה . במהלך לימוד המשנה נברר מהי חכמה ומהו המעשה הראוי , וכן מה חשוב יותר – התנהגות נאותה או השכלה וחכמה ? המשנה . 1 הוא היה אומר : . 2 כל שחכמתו מרבה ממעשיו , למה הוא דומה – . 3 לאילן שענפיו מרבין ושרשיו מעטין , . 4 והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו , . 5 שנאמר : " והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב , ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב" ( ירמיה יז , ו . 6 . ( אבל כל שמע ? יו מרבין מחכמתו , למה הוא דומה . 7 – לאילן שענפיו מעטין ושרשיו מרבין , . 8 שאפלו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו , . 9 שנאמר : "והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו , ולא יראה כי יבא חם , והיה עלהו רענן , ובשנת בצרת לא ידאג , ולא ימיש מעשות פרי" ( ירמיה יז , ח . (  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן