לפניכם סיפור מהתלמוד על בתו של רבי עקיבא , אשר נקבע לה גורל מר מראש , שבסופו של דבר לא התממש . לרבי עקיבא הייתה בת . אמרו לו הכלדיים ] החוזים בכוכבים : ] אותו היום שנכנסת לבית החופה , מכיש אותה נחש והיא מתה . היה דואג ] רבי עקיבא [ על הדבר הרבה . אותו היום ] יום חתונתה [ נטלה ] בתו של רבי עקיבא [ את המכבנה ] תכשיט מתכת לראש או לצוואר , כעין חישוק המתעקל לתוך עצמו וקצהו חד , ] נעצה אותו בסדק ] שבקיר . ] פגעה המכבנה בעינו של נחש וישבה ] ננעצה [ בה . בבוקר כשנטלה אותה , נגרר ובא הנחש אחריה . אמר לה אביה : מה עשית ] שניצלת ממוות ?] אמרה לו : בערב בא עני , קרא בפתח . והיה כל העולם טרוד בסעודה , ואין שומע לו . קמתי אני , נטלתי את מנתי שנתתם לי ונתתיה לו . אמר לה ] רבי עקיבא : ] מצווה עשית ! ] ולכן ניצלת ממוות [ על פי תלמוד בבלי , מסכת שבת , דף קנו עמוד ב שאלות  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן