בתקופת הבית השני היו חלוקות הדעות בשאלה – האם לאדם בחירה חופשית או שמא הוא נתון תחת שלטונו העריץ של הגורל . ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו מתאר בקטע שלפניכם את ההשקפות היהודיות שרווחו בתקופתו בשאלה זו . בקרב היהודים ] ישנן [ שלוש כיתות , שנחלקו בדעותיהן על ענייני בני-האדם . אחת מהן נקראה כת הפרושים , השנית כת הצדוקים , והשלישית כת האיסיים . הפרושים אומרים , שכמה דברים הם מעשה הגזירה ] גורל , דבר שאינו בשליטת האדם , ] אך לא כולם , וכמה מהם בידינו לעשותם . ואילו כת האיסיים מכריזה , שהגזירה היא אדון הכול , ואין דבר שלא יקרה את בני-האדם לפי גורלם . הצדוקים לעומתם כופרים בגזירה וסבורים שדבר כזה אינו קיים כלל ועיקר , ] ... [ אלא הכול נתון בידינו , באופן שאנו הגורמים לעצמנו את הטובה , וגם את הרעה ניקח בשל בערותנו ] טפשותנו . ] יוסף בן מתתיהו , קדמוניות היהודים , יג , ה , ט ( תרגם : אברהם שליט , ( עמ' 89 שאלות . 1 השלימו את המשפטים לפי הדוגמא הבאה : כת הפרושים מאמינה שהכול צפוי והרשות נתונה כת האיסיים מאמינה ש ________________________ כת הצדוקים מאמינה ש ________________________ . 2 איך לדעת...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן