המשנה שלפנינו עוסקת במתח שבין החופש שניתן לאדם לבחור את מעשיו , לבין ההנחה שאלוהים יודע הכל – כולל מה שיהיה . בעקבות משנה זו נשאל עד כמה אנו חשים שהחופש להשפיע על עתידנו נתון בידינו , ועד כמה אנו מרגישים שהוא ידוע מראש , או נקבע על ידי גורמים חיצוניים . המשנה . 1 הכל צפוי והרשות נתונה . . 2 ובטוב העולם נדון . . 3 והכל לפי רב המעשה . ביאור  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן