הרעיון שמופיע במשנה , שלפיו עם ישראל חביב וקרוב לאל יותר מאשר שאר העמים , ושמתן התורה לעם ישראל הוא המוכיח זאת , עורר תרעומת בקרב לא-יהודים . כך , למשל , ניסח הקיסר הרומי יוליאנוס את קטרוגו החריף נגד היהודים והנוצרים כאחד בשנת 361 לספירה : אם האל לא רק אלוהי היהודים אלא גם אלוהי הגויים , על שום מה הרבה לשלוח ליהודים את חסד הנבואה , ואת משה , ואת המשיחה ] המשיח , ] ואת הנביאים , ואת התורה ?] ... [ ואילו לנו - לא נביא , לא משיחה , לא מורה ולא כרוז , להודיענו על חסד אהבתו המזומן לנו . יתירה מזו ; הוא אף התעלם מאתנו במשך רבבות שנים , או אם רוצים אתם , אלפי שנים , והניח לכל השוכנים ממזרח שמש עד מבואו ומקטבי הצפון לפאתי דרום לעבוד לאלילים , כפי שאתם מכנים אותם , מתוך בורות כה רבה , מחוץ לעם קטן אחד שנתיישב בחלק של פליישטיני ] פלשתינה , שמה הרומאי של ארץ ישראל [ לפני פחות מאלפיים שנה . אם הוא אפוא במידה שווה אלוהי כולנו ובורא הכל , מפני מה התנכר לנו ? מתוך : דוד רוקח , היהדות והנצרות בראי הפולמוס הפאגאני . שאלות . 1 מהי טענתו של יוליאנוס קיסר ? . 2 האם אל אחד , שברא הכול והוא אלוהי כל העולם ,...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן