המשנה שלפנינו נתונה בתוך סדרת משניות רצופות בפרקנו , המובאות בשמו של רבי עקיבא . המשנה עוסקת באלו שנחשבים חביבים – מובחרים , או אהובים – בהשוואה לאחרים . כפי שנראה , המשנה מציינת שני ' חביבים' כאלה : האדם וישראל . בעקבות המשנה נשאל כיצד מתבטאת החיבה כלפיהם , והאם ראוי בכלל לבחור מישהו כחביב יותר מן האחרים . המשנה . 1 הוא היה אומר : . 2 חביב אדם , שנברא בצלם . . 3 חבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם , . 4 שנאמר : "כי בצלם אלהים עשה את האדם" ( בראשית ט , ו . 5 . ( חביבין ישראל , שנקראו בנים למקום , . 6 שנאמר "בנים אתם לה' אלהיכם" ( דברים יד , א . 7 . ( חביבין ישראל , שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם , . 8 שנאמר : "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו" ( משלי ד , ב . ( ביאור . 1 הוא רבי עקיבא . חביב בעיני האלוהים . בצלם בדמותו של . . 4 למקום לאלוהים . . 6 כלי חמדה כלי יקר , מבוקש שהכול חפצים בו . . 7 לקח טוב דבר טוב . שאלות . 1 מהי משמעות האמירה שהאדם נברא בצלם אלוהים ? מדוע הוא הופך בשל כך ל'חביב . 2 ? ' מדוע ישראל נחשבים ' חביבים ? ' מה ההבדל בין חביבותו של האדם לחביבותם של ישראל ? . 3 מהו כלי ה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן