המשנה שלפנינו דורשת להתפלל לשלומו של השלטון , ותוך כך עוסקת בחשיבותו של השלטון עבור החברה ועבור האדם הפרטי . בעקבות המשנה נשאל בפרק זה אם האדם זקוק לממשל ומדינה ומדוע , מהו שלטון טוב , מהם היחסים הראויים בין היחיד ובין השלטון , וכיצד היינו מתנהגים , לולא היה מעלינו כוח שליט . המשנה . 1 רבי חנינא סגן הכהנים אומר : . 2 הוה מתפלל בשלומה שלמלכות , . 3 שאלמלא מוראה , איש את רעהו חיים בלעו . ביאור . 2 הוה מתפלל קריאה לאדם להתפלל לה . ' בשלומה שלמלכות למען שלומו , רווחתו ויציבותו של השלטון . . 3 שאלמלא מוראה שלולא היראה , הפחד מהשלטון . איש את רעהו חיים בלעו כל אדם היה פוגע בזולתו . שאלות . 1 מדוע יש להתפלל בשלומה של מלכות , לפי המשנה ? . 2 " איש את רעהו חיים בלעו" – הגיוני היה לכתוב "איש את אויבו חיים בלעו . " מדוע לדעתכם , משתמשת המשנה דווקא במילה "רעהו . 3 ? " המשנה מתארת את היחס אל השלטון כיחס של מורא . מדוע ? האם ייתכנו יחסים אחרים בין האדם לשלטון ? הסבירו . . 4 האם יש צורך להתפלל בשלומה של כל מלכות , או שיש מלכויות רשע שאין להתפלל בשלומן ? מה דעתכם ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן