מילים : שולי נתן ( על פי תפילת השלווה שחיבר ריינהולד ניבור ) אנא אלי עשה אותי כלי לשליחותך במקום שבו מקננת שנאה תן לי לזרע אהבה . במקום שבו עלבון – סליחה , במקום שבו חשך – אור , במקום שבו עצב – שמחה , אדון העולם . אנא אלי עשה אותי כלי לשליחותך עשה שלא אתאוה כל כך להיות מנחם אלא מנחם . עשה שלא אתאוה כל כך להיות מובן אלא מבין . עשה שלא אתאוה כל כך להיות אהוב אלא אוהב . אנא אלי עשה אותי כלי לשליחותך אלוהים תן לי את השלוה להשלים עם שאיני יכול לשנות . אנא תן לי את אמץ הלב לשנות דברים שביכלתי . ואנא תן לי את החכמה להבחין בין אלה לבין אלה . אנא אלי עשה אותי כלי לשליחותך  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן