אחד הערכים שעמדו במרכז עולמם של חכמים היה לימוד תורה . לימוד התורה דרש התמדה , ריכוז ומאמץ אינטלקטואלי רב . בסיפור שלפניכם מנסה אליהו לשכנע צייד עופות שגם הוא מסוגל לקנות דעת וללמוד תורה . אמר אליהו זכרונו לברכה : פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי אדם אחד , והיה מלעיג לי ומתלוצץ בי . אמרתי לו : מה אתה משיב ליום הדין אחר שלא למדת תורה ? אמר : יש לי להשיב – בינה ודעת ולב שלא נתנו לי מן השמים ! אמרתי לו : מה מלאכתך ? אמר לי : צייד עופות ודגים אני . אמרתי לו : מי נתן לך דעת ולב ליקח פשתן ולטוותו ולארגו ולעשות המצודות ולקחת בהן דגים ועופות ולמוכרם ? אמר לי : בינה ודעת שנתנו לי מן השמים . אמרתי לו : ליקח את הפשתן לארוג ולטוות , ולקחת הדגים והעופות – נתנו לך בינה ודעת , אבל לקנות את התורה לא נתנו לך בינה !? וכתוב "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" ( דברים ל , יד !( מדרש תנחומא ( ורשא , ( פרשת וילך סימן ב שאלות . 1 בסיפור מסביר הצייד מדוע לא למד תורה בימי חייו . מהו התירוץ שהוא משמיע , ומדוע אליהו אינו מקבל תירוץ זה ? . 2 האם לדעתכם , צודק אליהו בתגובתו ? נסו לנסח את המשך השיחה המתוארת במ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן