האם בכל מצב מתאים לנהוג על פי הכלל " אל תפרוש מן הציבור ? " בשנים שלפני הקמת המדינה , נהגו אנשי האצ"ל והלחי - שכונו 'הפורשים' - בניגוד לכלל הזה . בזמן שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל פעל ביישוב היהודי ארגון ההגנה , שהיה ארגון צבאי גדול ומרכזי . ארגון זה , שהוקם בשנת , 1920 פעל להגנת היישוב כמליציה אזרחית ארצית , ושורותיו היו פתוחות לכל אנשי היישוב בלי הבדל שיוך פוליטי , עדתי , מעמדי ומגדרי . עם קום המדינה בשנת , 1948 היווה ארגון ההגנה את התשתית להקמת צה"ל . לאורך כל שנות המנדט התנהלו בצמרת היישוב ויכוחים לגבי המדיניות שיש לנקוט מול מתקפות הערבים . האם צריך לתקוף או להבליג ? המצדדים בהבלגה נימקו זאת ברצונם להראות לבריטים כי הערבים הם האשמים במצב הקשה בארץ . היו שהסתייגו ממדיניות זו , וסברו שיש לנקוט כוח וליזום פעילות נגד הערבים והמנדט הבריטי . מחלוקת זו הובילה בשנת 1931 לפרישתם של חלק מהחברים ולהקמת ' ארגון ב , '' שלאחר זמן נקרא אצ"ל , ארגון צבאי לאומי . אנשי היישוב כינו אותם ' הפורשים . ' בתחילת מלחמת העולם השנייה קראה הנהגת היישוב לשתף פעולה עם הבריטים במלחמתם נגד גרמניה הנאצית . רבים מ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן