בעקבות מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי אירופה הוקם ארגון האומות המאוחדות ( האו"ם . ( בשנת 1948 פורסמה ההכרזה בדבר הזכויות הבסיסיות של כל באי עולם , שעליה חתמו כל המדינות החברות באו"ם . עד היום מדינות רבות אינן מקיימות אותה . ההכרזה נפתחת במילים אלו : הואיל והכרה בכבוד הטבעי לכל בני משפחת האדם ובזכויותיהם השוות והבלתי נפקעות הוא יסוד החופש , הצדק והשלום בעולם ; הואיל והזלזול בזכויות האדם וביזויין הבשילו מעשים פראיים שפגעו קשה במצפונה של האנושות ; בניין עולם שבו ייהנו כל יצורי אנוש מחירות הדיבור והאמונה ומן החירות מפחד וממחסור , הוכרז כראש שאיפותיו של כל אדם . הואיל והכרח חיוני הוא שזכויות האדם תהיינה מוגנות בכוח שלטונו של החוק , שלא יהא האדם אנוס , כמפלט אחרון , להשליך את יהבו על מרידה בעריצות ובדיכוי ; הואיל והכרח חיוני הוא לקדם את התפתחותם של יחסי ידידות בין האומות ; לפיכך מכריזה העצרת באוזני כל באי העולם את ההכרזה הזאת בדבר זכויות האדם . מתוך אתר הכנסת שאלות . 1 על מה " העולם עומד , " על פי הכרזת האו"ם ? . 2 במה דומים ובמה שונים עקרונות אלו מהעקרונות שעומדים בבסיסו של עולם , לפי המשנה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן